Publicerad den

Skapa en trygg värdepappersportfölj

I oroliga tider är det alltid klokt att se över sina investeringar. De senaste åren, eller till och med decennierna, har risk inte varit en stor fråga. Börsen har gått upp nästan oavsett vad du har investerat i och samma har gällt för bostäder. Det har drivits av en värld som har blivit mer och mer globaliserad samtidigt som räntorna har legat på historiskt låga nivåer. Det är saker som har förändrats snabbt, bland annat på grund av krig och pandemin – två faktorer som skapat stora osäkerheter vilket givetvis påverkar marknaden. Då vi kan räkna med en mycket större volatilitet på aktiemarknaden framöver finns det ett antal saker du kan göra för att säkra dina tillgångar på sikt. Genom att göra det minskar du inte bara risken för att bli av med mycket pengar snabbt. Du är också bättre rustad för när marknaden börjar vända uppåt igen.

Se över fördelningen i din portfölj

En grundläggande sak att göra för att skapa större finansiell trygghet är att se över hur din portfölj är fördelad. Att vara för exponerad mot enstaka aktier innebär en hög risk. Att blanda aktier, fonder och räntebärande papper är på många sätt klokare. Fonder gör det enklare att blanda branscher och regioner utan att behöva mikromanagera portföljen. Ränteinvesteringar blir i sin tur givetvis mer intressant när räntorna stiger. Utöver att vara bland det mest säkra du kan lägga pengar i kommer de också ge högre avkastning framöver.

Investera i säkra branscher

Olika branscher och värdepapper innebär olika hög risk. Den som investerar i krypto nu kan till exempel räkna med att få se värdet på sin portfölj fluktuera kraftigt. Exempel på säkrare investeringar är fastigheter och fastighetsaktier där det finns ett underliggande värde som inte riskerar att hamna på noll. Det du behöver ha koll på där är makrofaktorer som till exempel kapitaltäckningskrav och andra faktorer som kan påverka branschens ekonomi som helhet. Även med ändrade kapitaltäckningskrav är det dock ändå en bra bransch att lägga sina pengar i så länge bolaget är stabilt och inte för högt belånat.

Betala av lån

Ytterligare ett sätt att lägga hedge på dina tillgångar är att betala av lån på till exempel boende. I de bra tider vi har varit inne i har det varit ett ekonomiskt tveksamt beslut att amortera mycket. Det har knappt kostat något att låna pengar, samtidigt som aktiemarknaderna gett extremt bra avkastning. Om du istället kan realisera dina vinster och betala av dina lån kommer du få lägre löpande utgifter. Det öppnar dessutom upp för senare belåning i det fall världsläget stabiliseras och räntorna sjunker igen. Det gäller särskilt för dig som har köpt något på senare tid och inte har en stor prisuppgång med dig. Genom att visa att du har utrymme att amortera kommer banken se dig som en säkrare kund vilket innebär en trygghet i sig.